Ragnar Granit tutkimuslaboratoriossaan 1930-luvulla