Ragnar Granit Society
Ragnar Granit Symposium
Ragnar Granit -
50 år sedan Nobelpriset
Lördag 01.07.2017 kl 13-17
Skärgårdscentrum Korpoström, Korpo


Infoblad: 50 years from Ragnar Granit's Nobel Prize, Korpo, 2017
Näyttely/Utställning Skärgårdscentrum Korpoström, 2017
Ragnar Granit, Med rötter i skägården, Utställning
Ragnar Granit Symposium, Program och abstrakt **)
Nobelmiddag
 

Kim Lund: Korpo var klippan i Ragnar Granits liv. Åbo Underrättelser, 23.6.2017. *)
Stefan Lundberg: Ragnar Granit - vår bortglömda Nobelpristagare. Hufvudstadsbladet, 18.6.2017. pp. 10-11. *)
Andrea Holmberg. Med rötter i skärgården, Nobelpristagaren Ragnar Granit uppmärksammas i Korpoström i sommar. Hembygden, Nr 2/2017. p. 12.
Jaakko Malmivuo: Ragnar Granit, Finnish Nobel Laureate and Pioneer in Bioelectromagnetism. Ragnar Granit Society, www.rgs.fi
Jaakko Malmivuo: Ragnar Granit, suomalainen tiedenobelisti ja bioelektromagnetismin pioneeri. Ragnar Granit Seura, www.rgs.fi
Kurt V. Michelsson: Anfänder till: Ragnar Arthur Granit. Korpo Kyrklandet, Korpo Hembygdsförening 2014, 2 p.
Sten Grillner: Ragnar Granit. 30 October 1900-11 March 1991. Biogr. Mems Fell. R. Soc. 1995 41, 1 November 1995, pp. 184-197.
Tom Reuter: Ragnar Granit, en nervfysiolog från Helsingfors och Korpo. Artikeln förkortad av Nina Söderlund. Skärgård, Nr 2/2017, pp. 56-67.
Tom Reuter: Ragnar Granit, en nervfysiolog från Helsingfors och Korpo. Lääkäri ja vapaa-aika 28/1989.
Tom Reuter: Helsinkiläis-korppoolainen neurofysiologi Ragnar Granit. Lääkäri ja vapaa-aika 28/1989, pp. 2-27.

More documents on Ragnar Granit may be found from here

 *) In Adobe Acrobat select: View > Page Display > Single Page Continuous
**) In Adobe Acrobat select: View > Page Display > Two-Up Continuous